PAPuga TASSmańska

PAPuga TASSmańska - "Fortuna jest ślepa i ślepymi czyni swoich wybranych" - Ciceron. "Oczy są ślepe, gdy rozum zajęty jest czymś innym" - Publiliusz Syrus. "Musimy być niewolnikami praw, abyśmy byli wolni".